W PÓŁ DO
DWA RAZY
WIĘCEJ
NAD
MIĘKKOŚĆ
TKANIN
HERMETYCZNIE
ZAMKNIĘTYCH
W DOTYK
DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

LABORATORIUM/35 to świeża marka na polskim rynku, która reprezentuje nowy sposób myślenia o modzie. Łączy casual z niewymuszoną elegancją tworząc nieoczywiste, wielowątkowe kompozycje ubrań.

Daje to możliwość noszenia na co dzień wyrafinowanej i wygodnej odzieży, którą szybka zmiana dodatków przekształca na wieczorowy outfit.

Projekty Pauli Buczyńskiej pełne szacunku dla tradycji łączą archaiczne elementy ze współczesną formą. Projektantka tworzy jakby obok szybko zmieniających się trendów mody (jednak nie w oderwaniu od nich) szukając własnych ścieżek. Jej główna idea polega na ciągłym procesie łączenia inspiracji różnymi dziedzinami sztuki takimi jak fotografia, teatr czy architektura.

STYL marki to bezkompromisowy melanż awangardy, elegancji i niewymuszonego luzu.  Lab/35 tworzy stroje dla kobiet w każdym wieku, najważniejsze jest ich otwarte i zdystansowane podejście do świata fashion.

JAKOŚĆ jest dla Laboratorium/35 priorytetową wartością. Kolekcje są szyte w Polsce w limitowanych seriach z włoskich, hiszpańskich i polskich tkanin. Ich wyjątkowość i niepowtarzalność gwarantuje zawsze dopracowany szczegół i ciekawe dodatki (np. metalowe guziki imitujące stara biżuterię).

UŻYTECZNOŚĆ i WYGODA to bardzo ważny element strojów sygnowanych metka Lab/35. Większość propozycji ubrań nadaje się do noszenia bezpośrednio po praniu w pralce bez prasowania.  Ich wielką zaletą jest też funkcjonalność.

——————————————————————————

LABORATORIUM/35 is a brand new label on the Polish market. It presents new way of thinking in the fashion industry, which combines casual style with unforced elegance to form  extraordinary, multi-layered looks.
It gives a possibility to wear sophisticated, yet comfortable apparel everyday, which by a quick change of accessories can be easily transformed into evening outfit.
Paula Buczynska’s designs are well set in respect for tradition, they comprise of archaic elements together with modern flair.
The designer seems to be independent of constantly changing fashion trends, yet not irrespective of them, when pursuing her own path. Paula’s main idea concentrates on continuous process of balancing inspirations from various art fields, such as photography, theatre or architecture.

STYLE OF LABORATORIUM/35  is a non-conforming combination of avant-garde, elegance and refreshing casual look. LAB/35 offers design for women of all ages, who are most importantly open-minded and have healthy distance from fashion world, not fashion itself.

QUALITY is for LABORATORIUM/35 a priority. Label’s collections are made in Poland of Spanish, Italian and Polish fabrics, in limited number of series. Its exceptional and unique character can be guaranteed by refined details and uncommon accessories (such as metal buttons imitating antique jewellery).

COMFORT AND CONVENIENT CHARACTER of designs with LAB/35 label makes them truly distinctive. Most of apparel in the collections are ready-to-wear after washing, without tedious ironing. Which makes their functionality a real value too.

——————————————————————————

Paula Buczyńska – projektant, fotograf

Absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskała dyplom z wyróżnieniem na wydziale grafiki warsztatowej.

Od wielu lat balansuje między dwoma pasjami modą i fotografią. Łączy je bądź odgradza grubą linią ciągle i od nowa, aby nigdy nie osiągnąć momentu, w którym nie będzie już miejsca na proces.

Lubi zamykać spontaniczne wrażenia w obrazach i słowach.

Mama dwójki nastoletnich dzieci.

——————————————————————————

Paula Buczyńska – designer, photographer.

Graduated with honours from the University of Arts in Poznań, Department of Graphic Arts.

For many years now Paula has been balancing between her two passions: fashion and photography. She either combines them or divides them with a thick line constantly, now and again, in order not to be stuck in a moment where there is no space for the creative process.

Paula likes to catch spontaneous impressions into words and images.

She’s a mother of two teenagers.

LABRATORIUM/35